Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II » Wydział Ekonomii i Handlu Międzynarodowego » Ekonomia

65-069 Zielona Góra, Lubuskie
Pl. Słowiański 9, Zobacz na mapie
Tel: (68) 455-84-50, (68) 455-84-52
Fax: (68) 455-84-51
WWW: http://zwshifm.edu.pl
Email: dziekanat@zwshifm.zgora.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

EKONOMIA w pięciu specjalnościach:

 

handel międzynarodowy

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do analizy rynku międzynarodowego i prowadzenia badań marketingowych, budowania strategii marketingowej firmy i prowadzenia kampanii wejścia na rynki międzynarodowe, prowadzenia działalności handlowej na rynkach międzynarodowych oraz pertraktacji z parterami zagranicznymi.

gospodarowanie nieruchomościami

Absolwent tej specjalności posiada umiejętność analizy koniunktury gospodarczej w zakresie rynku nieruchomości, sporządzania planu zarządzania nieruchomością i zarządzania nią, organizowania biura obrotu nieruchomościami i dokonywania transakcji na rynku nieruchomości oraz zarządzania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego.

zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania środków publicznych, ma umiejętność  przygotowywania i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych. Potrafi monitorować i rozliczać się z wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie projektów.

finanse i rachunkowość organizacji

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę na temat sporządzania sprawozdań finansowych oraz umiejętności wyceny majątku przedsiębiorstwa i ustalenia wartości firmy. Jest przygotowany do realizacji zadań na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym oraz instytucjach finansowych. Może również związać swoją karierę zawodową z działami controllingu i nadzoru właścicielskiego oraz doradztwem finansowym.

bezpieczeństwo ekonomiczne

Absolwent tej specjalności może pracować w podmiotach gospodarczych oraz sektorze finansów i ubezpieczeń. Poznaje mechanizmy wpływające na minimalizację bezpieczeństwa ekonomicznego, systemy ostrzegania przed wzrostem zagrożenia, metody zapobiegania zmniejszaniu bezpieczeństwa ekonomicznego, metody oceny zagrożenia upadłością, metody oceny wzrostu ryzyka.